VERWERKEN

Alvorens geschikt te zijn om als vloerdeel voor een planken vloer te worden gebruikt, dient het ruwe hout na binnenkomst eerst nog een aantal controles en bewerkingen te ondergaan. Deze controles en bewerkingen worden uitgevoerd in een aantal stappen die onderstaand worden toegelicht.


Vocht meten Voorschaven Profileren Schuren